Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.41

Verš

saumyānuśoce tam adhaḥ-patantaṁ
bhrātre paretāya vidudruhe yaḥ
niryāpito yena suhṛt sva-puryā
ahaṁ sva-putrān samanuvratena

Synonyma

saumya — ó vznešený; anuśoce — naříkající nad; tam — jeho; adhaḥ-patantam — pádem; bhrātre — po bratrově; paretāya — smrti; vidudruhe — postavil se proti; yaḥ — ten, který; niryāpitaḥ — vyhnán; yena — jímž; suhṛt — příznivec; sva-puryāḥ — z vlastního domu; aham — já; sva-putrān — s jeho syny; samanu-vratena — přijímající stejný způsob jednání.

Překlad

Ó vznešený, musím jen naříkat nad ním (Dhṛtarāṣṭrou), který se po smrti svého bratra postavil proti jeho vůli. Přestože mu přeji jen dobro, vyhnal mě z mého domu, protože se začal chovat stejně jako jeho synové.

Význam

Vidura se neptal, jak se daří jeho staršímu bratru, protože nebylo možné, aby se mu dařilo dobře. Mohl slyšet jen to, jak se propadá do pekla. Vidura byl Dhṛtarāṣṭrovým upřímným příznivcem a v koutku svého srdce na něho myslel. Naříkal nad tím, že se Dhṛtarāṣṭra postavil proti synům svého mrtvého bratra Pāṇḍua a jeho (Viduru) že vyhnal na povel svých zkažených synů z vlastního domu. Přes to všechno se Vidura nikdy nestal Dhṛtarāṣṭrovým nepřítelem, ale i nadále to s ním myslel dobře a v posledním stádiu Dhṛtarāṣṭrova života mu ukázal, kdo je jeho skutečným přítelem. To je chování vaiṣṇavy, jako byl Vidura — i svým nepřátelům přeje jen dobro.