Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.1

Verš

cirād adattaṁ nija-gupta-vittaṁ
sva-prema-nāmāmṛtam aty-udāraḥ
ā-pāmaraṁ yo vitatāra gauraḥ
kṛṣṇo janebhyas tam ahaṁ prapadye

Synonyma

cirāt — dlouho; adattam — nedal; nija-gupta-vittam — své důvěrné osobní vlastnictví; sva-prema — lásky k Němu; nāma — svatého jména; amṛtam — nektar; ati-udāraḥ — nejštědřejší; ā-pāmaram — dokonce i těm nejnižším z lidí; yaḥ — ten, kdo; vitatāra — rozdával; gauraḥ — Śrī Gaurasundara; kṛṣṇaḥ — samotný Pán Kṛṣṇa; janebhyaḥ — lidem; tam — Jemu; aham — já; prapadye — klaním se.

Překlad

Nejštědřejší Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, známý jako Gaurakṛṣṇa, rozdával svůj důvěrný poklad v podobě nektaru lásky k sobě a svatého jména všem, i těm nejnižším z lidí. To lidé nikdy předtím nedostali. S úctou se Mu proto klaním.