Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.8.27

Verš

śrī-śuka uvāca
itthaṁ gītānubhāvas taṁ
bhagavān kapilo muniḥ
aṁśumantam uvācedam
anugrāhya dhiyā nṛpa

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; ittham — takto; gīta- anubhāvaḥ — jehož sláva je popisována; tam — jemu; bhagavān — Osobnost Božství; kapilaḥ — jménem Kapila Muni; muniḥ — velký mudrc; aṁśumantam — Aṁśumānovi; uvāca — řekl; idam — toto; anugrāhya — jelikož byl velice milostivý; dhiyā — s cestou poznání; nṛpa — ó králi Parīkṣite.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, poté, co Aṁśumān takto velebil Pánovu slávu, mu velký mudrc Kapila, mocná inkarnace Viṣṇua, na projev své milosti vyjevil cestu poznání.