Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.8.28

Verš

śrī-bhagavān uvāca
aśvo ’yaṁ nīyatāṁ vatsa
pitāmaha-paśus tava
ime ca pitaro dagdhā
gaṅgāmbho ’rhanti netarat

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — vznešený Kapila Muni řekl; aśvaḥ — koně; ayam — tohoto; nīyatām — vezmi si; vatsa — ó Můj synu; pitāmaha — tvého děda; paśuḥ — zvíře; tava — tvého; ime — všechna tato; ca — také; pitaraḥ — těla předků; dagdhāḥ — spálená na popel; gaṅgā-ambhaḥ — voda z Gangy; arhanti — mohou být zachráněni; na — ne; itarat — jiný způsob.

Překlad

Pán pravil: “Můj milý Aṁśumāne, zde je zvíře, jež tvůj děd hledá pro svou oběť. Vezmi si ho, prosím. Co se týče tvých předků, kteří shořeli na popel-ti mohou být vysvobozeni jedině vodou z Gangy, a nijak jinak.”