Skip to main content

Synonyma

vatsa-yūtha-gatam
když se démon vmísil mezi ostatní telata — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.42
guṇa-vatsa-snuta-udhāḥ
když Země viděla vlastnosti krále Gayi při jeho vládnutí občanům, byla jako kráva, které přetéká vemeno. — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.10
vatsa-kulam
stádo telátek — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.46
vatsa-pāla-miṣeṇa
v podobách pasáčků a telátek — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.27
mṛta-vatsā
ta, jejíž dítě zemřelo — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.47
vatsa-padam
stejně jako se překročí malý otisk telecího kopýtka — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.5-7
otisk telecího kopýtka — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.58
vatsa-paḥ
pásl telátka — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.27
vatsa-peṣu
se všemi chlapci, kteří pásli telátka — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.12
vatsa-puraḥsaraḥ
ženoucí svá stáda telat před sebou — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.1
vatsa-pāla
telátek a pasáčků — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.28-29
vatsa-pālakau
jako by opatrující telata — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.45
vatsa-pālakān
všechny pasáčky a telátka — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.4
vatsa-pālau
starat se o telata — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.37
vatsa-pālāḥ
telátka i chlapci, kteří je pásli — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.46
vayasya-vatsa-pān
pasáčky a telátka — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.1
vatsa-pān
a pasáčky, kteří se o telátka starali — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.15
vatsa-rūpeṇa
v podobĕ dalšího telete — Śrīmad-bhāgavatam 10.26.9
vatsa-rūpiṇam
v podobě telete — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.42
vatsa-upaskara-sampadām
s hezkými telátky — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.33-35
vatsa
můj drahý synu — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.38, Śrīmad-bhāgavatam 5.4.4
můj drahý hochu — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.9
milý synu — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.9
milý Viduro — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.28
má milá dcero — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.25
můj milý synu — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.39, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.42
ó drahý Viduro — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.22
mé drahé dítě — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.11
drahý chlapče — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.22
drahý hochu — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.7
synu — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.34
můj milý chlapče — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.14
ó můj milý koloušku — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.14
ó Můj milý synu — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.9
milé dítě — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.31
ó Můj synu — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.28
můj drahý chlapče — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.47
telátka — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.20
vatsa-ādi
pomocí telat, nádob a dojičů — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.27
vatsa-vatyaḥ
jako kdyby se jim narodila nová telátka — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.31