Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.2.36-37

Verš

vimucya tam imaṁ bandham
avidyā-kāma-karmajam
sarva-bhūta-suhṛc chānto
maitraḥ karuṇa ātmavān
mocaye grastam ātmānaṁ
yoṣin-mayyātma-māyayā
vikrīḍito yayaivāhaṁ
krīḍā-mṛga ivādhamaḥ

Synonyma

vimucya — vysvobozený z; tam — toho; imam — tato; bandham — pouta; avidyā — kvůli nevědomosti; kāma — kvůli chtivé touze; karma-jam — způsobené činnostmi; sarva-bhūta — všech živých bytostí; suhṛt — přítel; śāntaḥ — velice klidný; maitraḥ — přátelský; karuṇaḥ — milostivý; ātma-vān — seberealizovaný; mocaye — vyprostím; grastam — uvězněnou; ātmānam — svou duši; yoṣit-mayyā — v podobě ženy; ātma-māyayā — iluzorní energií Pána; vikrīḍitaḥ — učiněný hračkou; yayā — čím; eva — jistě; aham — já; krīḍā-mṛgaḥ — ovládané zvíře; iva — jako; adhamaḥ — tak pokleslý.

Překlad

Jelikož se živá bytost ztotožňuje s tělem, podléhá touhám po smyslovém požitku, a proto vykonává mnoho různých zbožných a bezbožných činností. To vytváří hmotná pouta. Nyní se vyprostím z těchto pout, které vytvořila iluzorní energie Nejvyšší Osobnosti Božství v podobě ženy. Jakožto nanejvýš pokleslá duše jsem padl za oběť iluzorní energii a stal se tančícím psem vedeným ženskou rukou. Nyní se vzdám všech chtivých tužeb a osvobodím se od této iluze. Stanu se milostivým přítelem a dobrodincem všech živých bytostí a vždy budu pohroužený ve vědomí Kṛṣṇy.

Význam

Takové odhodlání by měli mít všichni ti, kdo si jsou vědomi Kṛṣṇy. Kṛṣṇův oddaný by se měl vysvobodit ze zajetí māyi a být také soucitný ke všem ostatním, kteří v tomto zajetí trpí. Činnosti hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se zaměřují nejen na vlastní pokrok, ale také na pokrok ostatních. To je dokonalost vědomí Kṛṣṇy. Ten, kdo se zajímá pouze o své osvobození, není ve vědomí Kṛṣṇy tak pokročilý jako ten, kdo ze soucitu s druhými dále šíří toto hnutí. Takový pokročilý oddaný nikdy nepoklesne, protože mu Kṛṣṇa poskytne zvláštní ochranu. To je podstata hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Každý je hračkou v rukách iluzorní energie a jedná tak, jak s ním ona pohybuje. Člověk by měl dospět k vědomí Kṛṣṇy, aby vysvobodil sebe i ostatní.