Skip to main content

Synonyma

daśām imām
do tohoto stavu — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.50
imam
těchto — Bg. 1.28
tento — Bg. 2.33, Bg. 13.34, Bg. 18.70, Bg. 18.74, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.29, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.35, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.40, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.49.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.52, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.43, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.40-41, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.70
tuto — Bg. 4.1, Bg. 9.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.19.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.15.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.11, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.25, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.13
tuto vědu — Bg. 4.2
tyto — Bg. 9.8
toto — Bg. 16.13-15, Bg. 17.7, Bg. 18.76, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.41, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.24, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.76, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.54, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.52, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.55, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.10, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.25, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.6, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.41, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.61, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.49, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.41, Śrīmad-bhāgavatam 12.11.1
tak — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.39
jeho — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.35
tato — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.3.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.36-37, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.23
Nejvyššímu Pánovi — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.37
tento (hmotný svět) — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.48
toto tělo — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.61
této — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.28, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.9
tohoto — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.15, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.4
to vše — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.65
o toto dítě — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.38
toto vznešené postavení — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.20
ho — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.3
v tomto — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.40
tuto (zemi) — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.1-2
tento (āśram) — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.8
toto (jak bylo poukázáno v předchozím verši) — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.13
Jeho — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.31
s tímto — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.34
tomuto — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.21
tuto (lásku k Bohu) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.78
imam-nyní přítomný přede mno
imam-nyní přítomný přede mnou — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.42
tam imam
právě ten — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.14
jeho — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.14
lokam imam
na tuto planetu — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.21
mantram imam
tuto mantru, která se neliší od Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.27-28
imām
toto — Bg. 2.39, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.26, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.37, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.29-30, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.34.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.37, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.42
všechny tyto — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.14
tuto — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.36, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.44, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.34, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.38, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.4.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.41, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.4
ji — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.45
všechna tato — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.6
tuto. — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.6-7
k planetě Zemi — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.28
takto — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.16