Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.2.35

Verš

so ’haṁ tathā yatiṣyāmi
yata-cittendriyānilaḥ
yathā na bhūya ātmānam
andhe tamasi majjaye

Synonyma

saḥ — taková osoba; aham — já; tathā — takto; yatiṣyāmi — budu usilovat; yata-citta-indriya — ovládání mysli a smyslů; anilaḥ — a vnitřních vzduchů; yathā — aby; na — ne; bhūyaḥ — znovu; ātmānam — moje duše; andhe — v temnotě; tamasi — v nevědomosti; majjaye — topím se.

Překlad

Jsem takový hříšník, ale když jsem teď dostal tuto příležitost, musím zcela ovládnout svou mysl, život a smysly a stále se zaměstnávat oddanou službou, abych znovu nepoklesl do hluboké temnoty a nevědomosti hmotného života.

Význam

Toto odhodlání by měl mít každý z nás. Milostí Kṛṣṇy a duchovního mistra jsme se dostali do vznešeného postavení, a když budeme pamatovat na to, jak velká je to příležitost, a modlit se ke Kṛṣṇovi, abychom znovu nepoklesli, naše životy budou úspěšné.