Skip to main content

Synonyma

yata-asuḥ
ovládající dech pomocí prāṇāyāmyŚrīmad-bhāgavatam 11.17.25
yāra yata bala
vší silou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.51
yata śrotā bhakta-gaṇa
všichni oddaní, kteří poslouchají — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.280
yata bhakta-vṛnda
všichni osobní společníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.121
bhakta yata
všechny oddané — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.66
yata bhakta-jana
všechny oddané — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.245-246
yata bhakta-gaṇa
všichni oddaní. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.254
všichni oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.108-110
všem oddaným — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.5
yata bhakta
všichni oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.204, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.139
yata brahmā
všichni Brahmové — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.71
yata-bāra
kolikrát — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.130
yata-cetasām
jež dokonale ovládají mysl — Bg. 5.26
yata ceṣṭā
veškeré činnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.72
yata-citta-ātmā
vždy pozorně ovládající mysl — Bg. 6.10
yata-citta
ovládající mysl — Bg. 6.11-12
yata-citta-indriya
ovládání mysli a smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.35
yata-cittasya
jehož mysl je ovládnutá — Bg. 6.19
yata-cittāḥ
s napjatou pozorností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.178
yata dina
všechny dny — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.67
dokud — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.81
yata dravya
veškeré potraviny — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.92
všechny věci — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.13
yata dāsa
všichni Pánovi služebníci — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.255-256
yata nija-gaṇa
všichni osobní společníci — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.63
yata vṛkṣa-gaṇa
tolik, kolik je tam stromů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.127
gopa-gaṇera yata
tolik, kolik jich pasáčci měli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.21
yata guru-jana
všichni další společensky výše postavení. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.190
yata haya
tolik, kolik jich tam bylo. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.49
kolik jich jen je — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.64
yata jana
všichni lidé. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.77
všichni lidé — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.102, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.230
všechny osoby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.93
tolik lidí, kolik jich tam bylo. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.175
všichni — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.13
mnoho dalších osob — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.140-141
všechny, které tam jsou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.102
yata yata jana
různé druhy lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.93
vraja-vāsī yata jana
všichni obyvatelé Vrindávan-dhámu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.150
yata loka
lidé — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.157