Skip to main content

Synonyma

citta-baḍiśam
se srdcem podobným rybářskému háčku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.157
citta-bhrama
mentální výmysly — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.145
citta-bhūmim
do srdce — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.145
citta-bhṛṅgaḥ
moje vědomí, jako včela. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.255
citta
starostmi — Bg. 16.16
mysl — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.8-9, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.118, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.126
jejichž mysli — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.36
vědomí — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.63, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.252-253
srdce — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.143, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.127, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.164, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.174, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.186, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.201, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.46
díky vĕdomí — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.15
(Akrūrovo) srdce — Śrīmad-bhāgavatam 10.57.35-36
v mysli — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.26
vĕdomí — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.40-45
v srdci — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.119
myšlenky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.109
touha — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.107
srdcí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.14
citta-ātmā
mysl a inteligence — Bg. 4.21
yata-citta-ātmā
vždy pozorně ovládající mysl — Bg. 6.10
yata-citta
ovládající mysl — Bg. 6.11-12
sama-citta
v tom, kdo je vyrovnaný — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.16
citta-tanvoḥ
v mysli i těle. — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.115
mysli a těla. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.142, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.158
citta-jñaḥ
Jenž může porozumět srdcím — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.42
citta-jñā
znající mysl svého muže — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.10
citta-vijaye
překonávání mysli — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.30
yata-citta-indriya
ovládání mysli a smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.35
citta-yuktam
i s vĕdomím (tím je mínĕno nejen podmínĕné vĕdomí společnĕ s objekty tohoto vĕdomí a vládnoucím Božstvem Vāsudevou, ale také mysl společnĕ s objekty myšlení a bohem Mĕsíce Candrou, inteligence s objekty inteligence a Pánem Brahmou a falešné ego společnĕ s totožností falešného ega a s Pánem Rudrou). — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.32
citta-sthaḥ
sídlící v srdci — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.45
citta-jāḥ
projevené v mysli — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.12
které jsou projevené z mysli — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.32
citta-prāṇa
mysl a srdce — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.245
citta-guhāra
z hloubi srdce — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.101
citta-mana
mysl a záměry. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.71
mysl a vědomí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.174
citta-ākarṣaka
ten, který přitahuje mysl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.139
citta-jatunī
dvě mysli jako šelak — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.195
citta-hara
ten, kdo okouzluje mysl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.68
sarva-citta
všechna srdce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.85
citta haya
je touha — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.89