Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.2.34

Verš

kva cāhaṁ kitavaḥ pāpo
brahma-ghno nirapatrapaḥ
kva ca nārāyaṇety etad
bhagavan-nāma maṅgalam

Synonyma

kva — kde; ca — také; aham — já; kitavaḥ — podvodník; pāpaḥ — zosobnění všech hříchů; brahma-ghnaḥ — vrah své bráhmanské kultury; nirapatrapaḥ — nestydatý; kva — kde; ca — také; nārāyaṇa — Nārāyaṇa; iti — takto; etat — toto; bhagavat-nāma — svaté jméno Nejvyšší Osobnosti Božství; maṅgalam — dokonale příznivé.

Překlad

Ajāmila pokračoval: Jsem nestydatý podvodník, který zničil svou bráhmanskou kulturu. Jsem zosobněný hřích. Kde jsem já ve srovnání s dokonale příznivým zpíváním svatého jména Pána Nārāyaṇa?

Význam

Ti, kdo šíří svaté jméno Nārāyaṇa, Kṛṣṇy, prostřednictvím hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, by měli mít vždy na paměti, jaké bylo naše postavení předtím, než jsme přišli, a jaké je nyní. Poklesli jsme na úroveň odporného života jedlíků masa, opilců a lovců žen, kteří páchali hříšné činnosti všeho druhu, ale nyní jsme dostali příležitost zpívat Hare Kṛṣṇa mantru. Této příležitosti si proto musíme vždy vážit. Milostí Pána otevíráme mnoho poboček a měli bychom tohoto štěstí, které máme, využít ke zpívání svatého jména Pána a k přímé službě Nejvyšší Osobnosti Božství. Musíme si být vědomi rozdílu mezi tím, jak jsme žili dříve a jak žijeme nyní, a vždy si dávat velký pozor, abychom z této nejvznešenější životní úrovně nepoklesli.