Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.40

Verš

nārada uvāca
jananyābhihitaḥ panthāḥ
sa vai niḥśreyasasya te
bhagavān vāsudevas taṁ
bhaja taṁ pravaṇātmanā

Synonyma

nāradaḥ uvāca — velký mudrc Nārada řekl; jananyā — tvou matkou; abhihitaḥ — popsaná; panthāḥ — cesta; saḥ — která; vai — jistě; niḥśreyasasya — konečný cíl života; te — pro tebe; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa; tam — Jemu; bhaja — služ; tam — na Něho; pravaṇa-ātmanā — plně zaměř svou mysl.

Překlad

Velký mudrc Nārada Dhruvovi Mahārājovi řekl: Tvá matka Sunīti ti správně poradila, že se máš vydat cestou oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství. Musíš se zcela pohroužit do oddané služby Pánu.

Význam

Dhruva Mahārāja chtěl získat ještě významnější sídlo, než má Pán Brahmā. Pán Brahmā je považován za nejvýznamnější osobnost ve vesmíru, neboť vládne všem polobohům. Dhruva Mahārāja si však přál ještě významnější království, a to nemohl získat uctíváním žádného poloboha. Bhagavad-gītā praví, že všechna požehnání polobohů jsou dočasná. Nārada Muni podpořil Sunītinu radu, aby Dhruva Mahārāja uctíval Kṛṣṇu neboli Vāsudeva. Když Kṛṣṇa něco dává, vždy to předčí očekávání oddaného. Sunīti i Nārada Muni věděli, že požadavky Dhruvy Mahārāje nemohl splnit žádný polobůh, a oba mu proto doporučili, aby následoval cestu oddané služby Pánu Kṛṣṇovi.

O Nāradovi je zde řečeno, že je bhagavān, protože stejně jako Nejvyšší Osobnost Božství může dát požehnání komukoliv. Jelikož byl s Dhruvou Mahārājem spokojen, mohl mu okamžitě dát vše, po čem toužil. To však není úlohou duchovního mistra. Duchovní mistr žáka zaměstnává v oddané službě podle pokynů śāster. Kṛṣṇa také stál po boku Arjuny a mohl mu dát prostředky k vítězství nad nepřáteli i bez bitvy, ale neudělal to — naopak Arjunu požádal, aby bojoval. Stejným způsobem Nārada Muni vybídl Dhruvu Mahārāje, aby pro dosažení vytouženého cíle podstoupil výcvik v oddané službě.