Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.39

Verš

maitreya uvāca
ity udāhṛtam ākarṇya
bhagavān nāradas tadā
prītaḥ pratyāha taṁ bālaṁ
sad-vākyam anukampayā

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — mudrc Maitreya pokračoval; iti — takto; udāhṛtam — řečené; ākarṇya — vyslechl; bhagavān nāradaḥ — velká osobnost Nārada; tadā — tím; prītaḥ — potěšený; pratyāha — odpověděl; tam — mu; bālam — chlapci; sat-vākyam — dobrou radu; anukampayā — soucitný.

Překlad

Mudrc Maitreya pokračoval: Když velký světec Nārada Muni vyslechl Dhruvu Mahārāje, slitoval se nad ním, a aby projevil svou bezpříčinnou milost, dal mu znamenitou radu.

Význam

Velký mudrc Nārada je nejvyšším duchovním mistrem, a jeho jedinou činností je tedy činit to největší dobro každému, s kým se setká. Dhruva Mahārāja byl ovšem jen dítě a jeho touha tomu odpovídala. Přesto se nad ním Nārada Muni slitoval a pro jeho dobro pronesl tyto verše.