Skip to main content

Synonyma

sat-abhimāninaḥ
považující se za zbožné — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.14
ṣaṭ-vidha-aiśvarya
šest vznešených atributů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.44
ṣaṭ-aiśvarya
šesti vznešených atributů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.23
šest vznešených vlastností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.96
vlastní šest vznešených atributů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.119
ṣaṭ-aiśvarya-pūrṇa
se šesti vznešenými atributy v plné míře — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.152
oplývající šesti vznešenými atributy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.110
ṣaṭ-aiśvarya-bhāṇḍāra
pokladnice šesti druhů majestátu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.47
ṣaṭ-aiśvarya-pati
pán šesti vznešených atributů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.179
ṣaṭ-aiśvarya-pūrṇa bhagavān
Nejvyšší Osobnost Božství oplývající v plné míře šesti vznešenými atributy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.33
ṣaṭ-aiśvarya-śakti
šest vznešených atributů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.107
ṣaṭ-aiśvaryaiḥ
se všemi šesti vznešenými atributy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.3
se šesti vznešenými atributy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.5
ṣaṭ-aiśvarye
šesti vznešenými vlastnostmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.48
ajita-ṣaṭ-vargaḥ
jež neovládá smysly pro vnímání a mysl — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.52
sat-annena
s jídlem připraveným za použití ghí a mléka, které je pokládáno za velice čisté — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.54
sat-anugrahaḥ
který jsi vždy laskavý a milostivý k oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.31
sat-anugrahāya
pro oddané — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.2
abys ukázal Svoji bezpříčinnou milost. — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.11
sat-apadeśe
nazývané skutečné — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.30
sat-apatyāt
než dobrý syn — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.46
sat-kriyā-arthaḥ
pouze pro Tvé potěšení — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.13
sat-asat
k příčině a následku — Bg. 11.37
v dobrých a špatných — Bg. 13.22
hrubé a jemné — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.33, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.27
projevené a neprojevené — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.5.7
Nejvyšší Pán a Jeho různé energie — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.38
sestávající z příčiny a důsledku (Ty jsi příčina a Tvoje energie je důsledek) — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.31
v příčině a v důsledku — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.4
poloboha, zvířete a podobnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.47
příčina a následek — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.267
sat-asat-ātmikā
zároveň jako příčina i důsledek — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.25
sat-asat-ātmakam
sestávající z příčiny a důsledku — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.10
složený z hrubohmotných a jemnohmotných objektů — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.22
sat-asat-viśeṣam
projevená i neprojevená různorodost — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.13
sat-asat-ātmakaḥ
podoba příčiny a důsledku. — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.4
sat-asat-ātmikām
složená z příčiny a důsledku — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.44
sat-asat-vimuktam
transcendentální projeveným a neprojeveným kvalitám hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.24
sat-asat-bhāva-bhāvanam
příčina mnohotvárnosti stvoření, příčina i důsledek stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.24
sat-asat idam
tento hmotný projev příčiny a důsledku — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.10