Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.29

Verš

taṁ jighāṁsum abhipretya
vihāya nṛpa-lāñchanam
tat-pāda-mūlaṁ śirasā
samagād bhaya-vihvalaḥ

Synonyma

tam — jeho; jighāṁsum — chystající se zabít; abhipretya — dobře věda; vihāya — odložil; nṛpa-lāñchanam — oděv krále; tat-pāda-mūlam — u jeho nohou; śirasā — hlavou; samagāt — plně se odevzdal; bhaya-vihvalaḥ — pod tlakem strachu.

Překlad

Když Kali pochopil, že se ho král chystá zabít, ihned zahodil královský šat a pod tlakem strachu se mu se skloněnou hlavou odevzdal.

Význam

Královský šat osobnosti Kaliho byl falešný. Královské roucho se hodí pro krále či kṣatriyu, ale když se člověk nižší třídy obleče jako král, jeho pravá totožnost bude ihned odhalena, jakmile se proti němu postaví pravý kṣatriya jako Mahārāja Parīkṣit. Skutečný kṣatriya se nikdy neodevzdává. Když se proti němu postaví jiný kṣatriya, přijme jeho výzvu a bojuje, dokud nezemře nebo nezvítězí. Odevzdání se je pro kṣatriyu neznámý pojem. Ve věku Kali existuje mnoho podvodníků, kteří se oblékají a chovají jako vladaři či panovníci, ale jakmile se proti nim postaví skutečný kṣatriya, jejich skutečná totožnost vyjde najevo. Když tedy převlečený Kali viděl, že bojovat proti Mahārājovi Parīkṣitovi je nad jeho síly, sklonil hlavu jako poddaný a odložil svůj královský šat.