Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.28

Verš

iti dharmaṁ mahīṁ caiva
sāntvayitvā mahā-rathaḥ
niśātam ādade khaḍgaṁ
kalaye ’dharma-hetave

Synonyma

iti — takto; dharmam — osobnost náboženství; mahīm — Zemi; ca — také; eva — jako; sāntvayitvā — když uklidnil; mahā-rathaḥ — generál, který mohl sám bojovat proti tisícům nepřátel; niśātam — ostrý; ādade — pozdvihl; khaḍgam — meč; kalaye — aby zabil zosobněného Kaliho; adharma — bezbožnost; hetave — hlavní příčina.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit, který mohl sám bojovat proti tisícům nepřátel, takto uklidnil osobnost náboženství a Zemi. Pak pozdvihl svůj ostrý meč, aby zabil osobnost Kaliho, který je příčinou veškeré bezbožnosti.

Význam

Jak bylo řečeno výše, osobnost Kaliho je tím, kdo se záměrně dopouští všemožných hříšných činností, které jsou zakázány ve zjevených písmech. Tento věk Kali bude jistě plný všech činností Kaliho, ale to neznamená, že vůdcové společnosti, panovníci, učení a inteligentní lidé a hlavně oddaní Pána by měli stísněně sedět a jen přihlížet reakcím věku Kali. V období dešťů bude jistě hodně pršet, ale to neznamená, že lidé by si neměli připravovat ochranu před deštěm. Povinností panovníka státu a dalších je podniknout všechny nezbytné kroky proti činnostem Kaliho či osob ovlivněných věkem Kali, a Mahārāja Parīkṣit je ideálním panovníkem, protože byl okamžitě připraven zabít osobnost Kaliho svým ostrým mečem. Vládci nemají pouze vydávat prohlášení o nápravě mravního úpadku, ale musí být připraveni zabít ostrým mečem každého, kdo je podle uznávaných śāster za tento mravní úpadek zodpovědný. Vůdci společnosti nezabrání úpadku povolením volného prodeje alkoholu. Musí ihned zavřít všechny obchody s omamnými látkami a vínem a trestat ty, kteří holdují opájení se všeho druhu, třeba i smrtí. Tak lze zastavit činnosti Kaliho, jak zde předvedl Mahārāja Parīkṣit, mahā-ratha.