Skip to main content

Synonyma

adharma
bezbožnost — Bg. 1.40, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.37, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.28, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.33, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.32, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.39, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.28
bezbožné — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.5
zásady bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.45
principy bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.47
bezbožné zásady — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.219
bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.39, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.38, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.24
bezbožnému — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.41
bezbožným způsobem — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.22
bezbožnému jednání — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.27-29
bezbožná — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.61
adharma-kṛtaḥ
ten, kdo jedná bezbožně — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.22
adharma-bandhuḥ
přítel bezbožnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.31
adharma-kṛt
největší darebák — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.12
adharma-śīlasya
bezbožného člověka — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.3
adharma-bahulena
s přebytkem bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.10
adharma-vartine
který podlehl bezbožnosti (neboť proklel svého nevinného žáka) — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.5
adharma-śīla
kteří jsou bezbožní — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.6
adharma-jñāḥ
protože neznali náboženské zásady — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.41
ti, kdo o náboženství nic nevĕdí — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.38
adharma-śākhāḥ
jež jsou různými druhy bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.12
adharma-vat
pokládající je za bezbožné — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.12
adharma-ūrmiṣu
ve vlnách bezbožnosti, jako je kāma, krodha, lobha a mohaŚrīmad-bhāgavatam 8.7.30
adharma-bahulaḥ
plný bezbožnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.41
adharma-vartinaḥ
ti, kdo nedodržují védské nebo jiné usměrňující zásady — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.37
adharma-lakṣaṇāḥ
charakterizovaná bezbožnými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.3
adharma-jam
vytvořené bezbožnými činy — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.17
adharma-pādaiḥ
nohama bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.20
adharma-lakṣaṇaiḥ
tĕmito vlastnostmi bezbožnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.22
adharma saṁhāra
potlačující zásady bezbožnosti. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.113
dharma-adharma
co je zbožné a co bezbožné — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.77
zbožnost a bezbožnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.72