Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.27

Verš

śocaty aśru-kalā sādhvī
durbhagevojjhitā satī
abrahmaṇyā nṛpa-vyājāḥ
śūdrā bhokṣyanti mām iti

Synonyma

śocati — naříkající; aśru-kalā — se slzami v očích; sādhvī — ctnostná; durbhagā — jako kdyby byla nejnešťastnější; iva — jako; ujjhitā — opuštěná; satī — tak učiněno; abrahmaṇyāḥ — zbavena bráhmanské kultury; nṛpa-vyājāḥ — vydávající se za vládce; śūdrāḥ — nižší třída; bhokṣyanti — užívají; mām — mě; iti — takto.

Překlad

Nyní ona, ctnostná, nešťastně opuštěná Osobností Božství, naříká nad svou budoucností se slzami v očích, protože jí začínají vládnout a využívat lidé nižší třídy, kteří se vydávají za vladaře.

Význam

Státu má vládnout kṣatriya neboli člověk, který je kvalifikovaný k tomu, aby chránil trpící. Nepřipravení lidé nižší třídy, kteří nechtějí nikoho chránit před utrpením, nemohou být posazeni na místo vládce. Ve věku Kali bohužel na základě lidových voleb zastávají vládní místa lidé nižší třídy, kteří žádnou přípravu neabsolvovali, a namísto toho, aby chránili trpící, vytvářejí situaci, která je zcela nesnesitelná pro všechny. Tito vládci se bezprávně uspokojují na úkor pohodlí občanů, a ctnostná matka Země proto pláče, když vidí žalostné podmínky svých synů, lidí i zvířat. To je budoucnost světa ve věku Kali, kdy bezbožnost dosahuje svého vrcholu. V nepřítomnosti dobrého krále, který by zastavil bezbožné tendence, napraví zkaženou atmosféru mravního úpadku, úplatkářství a vyděračství jen systematické vzdělávání lidí v učení Śrīmad-Bhāgavatamu.