Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.4.9

Verš

yadṛcchayā tatra mahā-yaśā muniḥ
samāgamac chiṣya-gaṇaiḥ pariśritaḥ
taṁ vīkṣya tūṣṇīm akṛtārhaṇādikaṁ
rahasy upāsīnam ṛṣiś cukopa ha

Synonyma

yadṛcchayā — z vlastní vůle (bez pozvání); tatra — tam; mahā-yaśāḥ — velice slavný a známý; muniḥ — Agastya Muni; samāgamat — dospěl; śiṣya- gaṇaiḥ — svými žáky; pariśritaḥ — obklopený; tam — jeho; vīkṣya — když viděl; tūṣṇīm — mlčícího; akṛta-arhaṇa-ādikam — aniž by nabídl uctivé přivítání; rahasi — v ústraní; upāsīnam — sedícího v meditaci; ṛṣiḥ — velký mudrc; cukopa — velice se rozhněval; ha — tak se stalo.

Překlad

Zatímco Indradyumna Mahārāja setrvával v extatické meditaci, v níž uctíval Nejvyšší Osobnost Božství, dospěl tam slavný mudrc Agastya Muni v doprovodu svých žáků. Když Muni viděl, že Mahārāja Indradyumna, který seděl v ústraní, i nadále mlčí a nevítá ho podle pravidel etikety, velice se rozhněval.