Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.4.8

Verš

sa ekadārādhana-kāla ātmavān
gṛhīta-mauna-vrata īśvaraṁ harim
jaṭā-dharas tāpasa āpluto ’cyutaṁ
samarcayām āsa kulācalāśramaḥ

Synonyma

saḥ — tento Indradyumna Mahārāja; ekadā — jednou; ārādhana-kāle — když uctíval Božstva; ātmavān — zaměstnán oddanou službou v hluboké meditaci; gṛhīta — přijal; mauna-vrataḥ — slib mlčení (s nikým nepromluvit); īśvaram — nejvyššího vládce; harim — Osobnost Božství; jaṭā-dharaḥ — s rozcuchanými vlasy; tāpasaḥ — stále se podroboval askezi; āplutaḥ — stále pohroužený v lásce k Nejvyšší Osobnosti Božství; acyutam — Pána, který nikdy nepoklesne; samarcayām āsa — uctíval; kulācala-āśramaḥ — zřídil si āśram v Kulācale (v pohoří Malaya).

Překlad

Indradyumna Mahārāja se stáhl z rodinného života a odešel do pohoří Malaya, kde si vytvořil āśram v malé chýši. Měl rozcuchané vlasy a podroboval se nepřetržité askezi. Se slibem mlčení se plně věnoval uctívání Pána, pohroužen v extázi lásky k Bohu.