Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.4.10

Verš

tasmā imaṁ śāpam adād asādhur
ayaṁ durātmākṛta-buddhir adya
viprāvamantā viśatāṁ tamisraṁ
yathā gajaḥ stabdha-matiḥ sa eva

Synonyma

tasmai — Mahārājovi Indradyumnovi; imam — toto; śāpam — prokletí; adāt — dal; asādhuḥ — neslušný; ayam — tento; durātmā — pokleslá duše; akṛta — postrádající vzdělání; buddhiḥ — jeho inteligence; adya — nyní; vipra — brāhmaṇu; avamantā — ten, kdo urazil; viśatām — ať vstoupí; tamisram — do temnoty; yathā — jako; gajaḥ — slon; stabdha-matiḥ — s tupou inteligencí; saḥ — on; eva — vskutku.

Překlad

Agastya Muni pak krále proklel: Král Indradyumna v sobě nemá ani špetku slušnosti. Je pokleslý a nevzdělaný, a tak urazil brāhmaṇu. Ať nyní vstoupí do temnoty a dostane tupé a němé tělo slona!

Význam

Slon je velice silný, má obrovské tělo, může těžce pracovat a sežere mnoho potravy, ale jeho inteligence zdaleka neodpovídá jeho velikosti a síle. Proto i se svou nevídanou silou pracuje jako sluha člověka. Agastya Muni se rozhodl proklít krále, aby se stal slonem, protože ho mocný král nepřivítal tak, jak se patří přivítat brāhmaṇu. Přestože však Agastya Muni zaklel Mahārāje Indradyumnu ve slona, jeho prokletí bylo nepřímo požehnáním, neboť jedním životem v těle slona se Indradyumna Mahārāja zbavil reakcí za všechny hříchy ze svého minulého života. Hned jak jeho sloní život skončil, byl přemístěn na Vaikuṇṭhaloku, aby se stal osobním společníkem Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇa, v těle stejném, jako má Pán. To se nazývá sārūpya-mukti.