Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.20.32

Verš

maitreya uvāca
ity ādi-rājena nutaḥ sa viśva-dṛk
tam āha rājan mayi bhaktir astu te
diṣṭyedṛśī dhīr mayi te kṛtā yayā
māyāṁ madīyāṁ tarati sma dustyajām

Synonyma

maitreyaḥ — Maitreya, velký mudrc; uvāca — promluvil; iti — takto; ādi-rājena — původním králem (Pṛthuem); nutaḥ — uctívaný; saḥ — On (Nejvyšší Osobnost Božství); viśva-dṛk — ten, který vidí celý vesmír; tam — jemu; āha — řekl; rājan — můj milý králi; mayi — Mně; bhaktiḥ — oddaná služba; astu — nechť je; te — tvoje; diṣṭyā — štěstím; īdṛśī — takto; dhīḥ — inteligence; mayi — Mně; te — tebou; kṛtā — vykonávaná; yayā — pomocí které; māyām — iluzorní energii; madīyām — Moji; tarati — překoná; sma — jistě; dustyajām — velice obtížné se vzdát.

Překlad

Velký mudrc Maitreya dále řekl, že když si Pán, který vidí celý vesmír, vyslechl modlitbu Pṛthua Mahārāje, oslovil krále: Můj milý králi, buď vždy požehnán Mou oddanou službou. Jedině takovou čistotou úmyslu, jakou ty sám velmi inteligentně projevuješ, lze překonat nepřekonatelnou iluzorní energii, māyu.

Význam

Totéž potvrzuje Bhagavad-gītā, kde Pán také prohlašuje, že iluzorní energie je nepřekonatelná. Nikdo nemůže transcendovat iluzorní energii māyi pomocí plodonosných činností, spekulativní filozofie či mystické yogy. Je to možné pouze pomocí oddané služby, jak Samotný Pán říká: mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te (Bg. 7.14). Pokud chce někdo překonat oceán hmotné existence, nemá jinou možnost než rozvíjet oddanou službu. Oddaný se proto nemá starat o žádné hmotné postavení, ať v nebi nebo v pekle. Čistý oddaný má neustále sloužit Pánu, neboť to je jeho skutečné zaměstnání. Tím, že se bude držet tohoto postavení, může překonat přísné zákony hmotné přírody.