Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.20.33

Verš

tat tvaṁ kuru mayādiṣṭam
apramattaḥ prajāpate
mad-ādeśa-karo lokaḥ
sarvatrāpnoti śobhanam

Synonyma

tat — proto; tvam — ty; kuru — konej; mayā — Mnou; ādiṣṭam — co je nařízeno; apramattaḥ — aniž by ses nechal svést; prajā-pate — ó vládce občanů; mat — Mé; ādeśa-karaḥ — kdo vykonává pokyny; lokaḥ — každý; sarvatra — všude; āpnoti — získává; śobhanam — veškeré štěstí.

Překlad

Můj milý králi, ochránce občanů, od nynějška velmi pozorně vykonávej Mé pokyny a nenech se ničím svést. Každý, kdo bude takto žít — věrně vykonávat Mé pokyny — se bude na celém světě neustále setkávat se štěstím.

Význam

Vykonávat pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství je podstatou náboženského života a ten, kdo to dělá, je dokonale zbožný. V Bhagavad-gītě (18.65) Nejvyšší Pán Kṛṣṇa říká: man manā bhava mad-bhaktaḥ — “Vždy na Mě mysli a staň se Mým oddaným.” Dále Pán říká: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — “Vzdej se všech druhů hmotných činností a jen se Mi odevzdej.” (Bg. 18.66) To je základní zásada náboženství. Každý, kdo přímo vykonává takový pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství, je skutečně zbožný. Jiní jsou označeni jako podvodníci, neboť na celém světě se ve jménu náboženství vykonává mnoho činností, které ve skutečnosti náboženské nejsou. Toho, kdo vykonává pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství, však ve světě čeká jen štěstí.