Skip to main content

Bg. 18.65

Verš

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me

Synonyma

mat-manāḥ — myslící na Mne; bhava — staň se; mat-bhaktaḥ — Mým oddaným; mat-yājī — Můj uctívatel; mām — Mně; namaskuru — skládej poklony; mām — ke Mně; eva — zajisté; eṣyasi — dospěješ; satyam — opravdu; te — tobě; pratijāne — slibuji; priyaḥ — drahý; asi — jsi; me — Mně.

Překlad

Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, uctívej Mě a skládej mi poklony. Tak ke Mně bezpochyby dospěješ. Slibuji ti to, protože jsi Můj velmi drahý přítel.

Význam

Nejdůvěrnější částí poznání je, že každý jednotlivec se má stát čistým oddaným Kṛṣṇy, vždy na Něho myslet a jednat v Jeho zájmu. Nemá předvádět meditaci jako profesionál, ale uzpůsobit si život tak, aby měl neustále možnost myslet na Kṛṣṇu. Měl by jednat takovým způsobem, že všechny jeho každodenní činnosti budou spojené s Kṛṣṇou. Vše si má zařídit tak, aby celých dvacet čtyři hodin myslel na Kṛṣṇu. A Pán Kṛṣṇa slibuje, že každý, kdo si Ho je takto čistě vědom, se vrátí do Jeho sídla, kde se s Ním bude stýkat tváří v tvář. Kṛṣṇa sděluje tuto nejdůvěrnější část poznání Arjunovi, protože Arjuna je Jeho drahý přítel. Každý, kdo kráčí Arjunovou cestou, se může stát drahým přítelem Kṛṣṇy a dosáhnout stejné dokonalosti jako Arjuna.

Tato slova zdůrazňují, že je třeba soustředit mysl na Kṛṣṇu, a to právě na tu podobu se dvěma rukama, v nichž drží flétnu — na chlapce modravé pleti s překrásnou tváří a pavími pery ve vlasech. Popisy Kṛṣṇy můžeme najít v Brahma-saṁhitě a dalších písmech. Je třeba upřít mysl na tuto původní podobu Boha, na Kṛṣṇu, neodvracet pozornost a neobracet ji dokonce ani k jiným podobám Pána. Pán má mnoho různých podob, jako je Viṣṇu, Nārāyaṇa, Rāma, Varāha a tak dále, ale oddaný by měl upírat mysl na tu podobu, která byla před Arjunou. Soustředění mysli na podobu Kṛṣṇy je podstatou nejdůvěrnější části poznání, a ta je vyjevena Arjunovi, neboť je Kṛṣṇovi nejdražším přítelem.