Skip to main content

Bhagavad-gītā taková, jaká je

Kapitola první: Pozorování vojsk na Kuruovském bitevním poli
Kapitola druhá: Shrnutí obsahu Bhagavad-gīty
Kapitola třetí: Karma-yoga
Kapitola čtvrtá: Transcendentální poznání
Kapitola pátá: Karma-yoga — jednání s vědomím Kṛṣṇy
Kapitola šestá: Dhyāna-yoga
Kapitola sedmá: Poznání o Absolutním
Kapitola osmá: Dosažení Nejvyššího
Kapitola devátá: Nejdůvěrnější poznání
Kapitola desátá: Bohatství Absolutního
Kapitola jedenáctá: Vesmírná podoba
Kapitola dvanáctá: Oddaná služba
Kapitola třináctá: Příroda, poživatel a vědomí
Kapitola čtrnáctá: Tři kvality hmotné přírody
Kapitola patnáctá: Yoga Nejvyšší Osoby
Kapitola šestnáctá: Božská a démonská povaha
Kapitola osmnáctá: Závěr - dokonalost odříkání