Skip to main content

Synonyma

mat-abhijñam
tomu, který Mĕ zná takového, jaký jsem, v Mé osobní podobĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.5
mat-abhisnehāt
kvůli lásce ke Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.23
mat-adhītam
co jsem naučil — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.63
mat- agham
moje přestupky — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.17
akhila-ṛddhi-mat
vlastnící bohatství celého vesmíru. — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.8
mat-antāḥ
konče mnou — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.42-44
mat-anubhavataḥ
z poznání Mojí sladkosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.6
když zakusí Moji sladkost — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.230
mat-anubhāvam
Mé jedinečné síly — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.36
mat-anubhāṣitam
co jsem já říkal. — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.1
mat-anudhyānam
neustálá meditace o Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.34-41
mat-anugraha-arthaḥ
považuje získání Mé milosti za cíl života — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.15
mat-anugrahasya
které mi projevilo milost — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.2
mat-anugrahaḥ
má být považován, za toho, kdo získal Moji zvláštní milost. — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.26
mat-anugrahāt
díky mému zvláštnímu požehnání — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.20-22
mat-anugrahāya
abys mi projevil přízeň — Bg. 11.1
mat-anujñātaḥ
s Mým svolením — Śrīmad-bhāgavatam 11.30.39
mat-anusmṛtaye
kvůli vzpomínání na Mĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.15
mat-anyat
cokoliv jiného než Mě — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.68
mat-anyaḥ
jiný než já — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.12
mat-aparaḥ
jiný než já — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.29
mat-apāśrayam
ve Mnĕ. — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.29
mat-apāśrayaḥ
ten, kdo přijal útočištĕ u Mĕ. — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.26
jenž přijal útočištĕ u Mĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.44
mat-arcanam
uctívání Mĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.25, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.33-35
uctívání Mě — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.69
mat-arcām
Moji podobu Božstva — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.20
Mou podobu Božstva — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.50
mat-arhaṇam
uctívání Mě — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.24
mat-arpaṇam
obĕtování Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.15
obĕtovaná Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.23
mat-artha
kvůli Mně — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.176
mat-artham
v zájmu Mne — Bg. 12.10
za účelem dosažení Mĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.20-24
pro Mĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.9
mat-vadha-artham-mě zabí
mat-vadha-artham-mě zabít — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.38
mat-arthe
v mém zájmu — Bg. 1.9
pro mě. — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.6
kvůli Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.4
pro Mé potĕšení — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.23-24