Skip to main content

Bg. 18.64

Verš

sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo ’si me dṛḍham iti
tato vakṣyāmi te hitam

Synonyma

sarva-guhya-tamam — nejdůvěrnější ze všeho; bhūyaḥ — znovu; śṛṇu — vyslechni; me — ode Mě; paramam — nejvyšší; vacaḥ — pokyn; iṣṭaḥ asi — jsi drahý; me — Mně; dṛḍham — nesmírně; iti — tak; tataḥ — proto; vakṣyāmi — hovořím; te — ve tvůj; hitam — prospěch.

Překlad

Jelikož jsi Můj nesmírně drahý přítel, dávám ti svůj nejvyšší pokyn, poznání ze všeho nejdůvěrnější. Vyslechni si je ode Mě — je to ve tvůj prospěch.

Význam

Pán předal Arjunovi důvěrné poznání (Brahmanu), poznání ještě důvěrnější (poznání Nadduše v srdci každého) a nyní sdělí nejdůvěrnější část poznání — “Odevzdej se Nejvyšší Osobnosti Božství.” Na konci deváté kapitoly řekl: man-manāḥ — “Vždy mysli na Mě.” Tentýž pokyn bude nyní zopakován, aby byla zdůrazněna podstata učení Bhagavad-gīty. Této podstatě není schopen rozumět obyčejný člověk, ale jen ten, kdo je Kṛṣṇovi nesmírně drahý — Jeho čistý oddaný. Je to nejdůležitější pokyn z celé védské literatury. To, co Kṛṣṇa v této souvislosti říká, je nejpodstatnější částí poznání, a jednat podle toho nemá jen Arjuna, ale všechny živé bytosti.