Skip to main content

Synonyma

arhat-tamam
osobu hodnou největšího uctívání, krále — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.23
asat-tamam
podlého. — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.10-11
velice podlý — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.24
bahu-vit-tamam
vlastníka toho nejširšího poznání — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.1
bhiṣak-tamam
nejzkušenější lékař — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.38
darśanīya-tamam
velice okouzlující na pohled — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.16
nadevše krásná podoba — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.49
nanejvýš krásný na pohled — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.1-6
dyumat-tamam
svrchovanĕ zářivé — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.52
dīrgha-tamam
nastřádaný — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.37
dīrgha-tamām
dlouhotrvající — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.43-44
guhya-tamam-velice důvěrn
guhya-tamam-velice důvěrně — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.19
sarva-guhya-tamam
nejdůvěrnější ze všeho — Bg. 18.64
nejdůvěrnější ze všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.57-58
guhya-tamam
nejdůvěrnější — Bg. 9.1, Bg. 15.20
guṇavat- tamam
velmi lahodnými — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.33-35
suhṛt-tamam-horlivého příznivc
suhṛt-tamam-horlivého příznivce — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.20
iṣṭa-tamam
velmi žádané — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.34-41
kalyāṇa-tamam
nejpříznivější — Īśo 16
kṣudra-tamam
zcela bezvýznamný — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.54
priya-tamam
nejdražší — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.44
její drahý manžel — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.45
nejpřednější — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.24
svého drahého přítele a bratra — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.21
nejmilejší — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.35-36
který je nanejvýš drahý — Śrīmad-bhāgavatam 10.57.24
svého nejdražšího přítele — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.25
je velmi drahé — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.1
priya-tamām
nejdražší — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.29, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.37
na svou nejmilejší — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.31
puṇya-tamam
vrcholně ctnostný — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.26
nejposvátnější — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.31
puṇya-tamām
nejsvatějších — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.1
ṛṣi-sat-tamam
nejvznešenějšímu světci — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.51
suhṛt-tamam
k nejlepšímu příteli. — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.21
nejlepšího z přátel — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.20
jejich nejdražšího přítele — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.18
svého nejdražšího přítele — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.27
ślāghya-tamam
vrcholně oslavovaný — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.26
nejvznešenější — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.4