Skip to main content

Bg. 18.63

Verš

iti te jñānam ākhyātaṁ
guhyād guhya-taraṁ mayā
vimṛśyaitad aśeṣeṇa
yathecchasi tathā kuru

Synonyma

iti — tak; te — tobě; jñānam — poznání; ākhyātam — popsané; guhyāt — oproti důvěrnému; guhya-taram — ještě důvěrnější; mayā — Mnou; vimṛśya — zvažující; etat — to; aśeṣeṇa — beze zbytku; yathā — jak; icchasi — chceš; tathā — tak; kuru — jednej.

Překlad

Tak jsem ti vyložil ještě důvěrnější poznání. Dokonale to uvaž a potom jednej, jak si přeješ.

Význam

Pán již vyložil Arjunovi poznání o stavu brahma-bhūta. Ten, kdo je v tomto stavu, je plný radosti, nikdy nenaříká a po ničem netouží. Je to zásluhou důvěrného poznání. Kṛṣṇa také vyjevuje poznání o Nadduši. To je rovněž poznání Brahmanu, ale na vyšší úrovni.

Slova “Jednej, jak si přeješ,” (yathecchasi tathā kuru) poukazují na to, že Bůh ponechává živé bytosti její malou nezávislost. V Bhagavad-gītě v každém ohledu vysvětlil, jak dosáhnout vyšší úrovně života. Nejlepší rada, kterou Arjuna dostal, je odevzdat se Nadduši dlící v jeho srdci. Na základě správného rozlišování by měl člověk přistoupit na to, že bude jednat podle nařízení Nadduše. To mu pomůže být neustále na úrovni vědomí Kṛṣṇy, nejdokonalejší úrovni lidského života. Osobnost Božství Arjunovi přímo nařizuje, aby bojoval. Odevzdat se Nejvyšší Osobnosti Božství je v zájmu živých bytostí, nikoliv Nejvyššího. Než se živá bytost odevzdá, má možnost vše uvážit, jak jen jí inteligence dovolí, to je nejlepší způsob, jak přijímat nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství. Takové nařízení přichází rovněž skrze duchovního učitele, Kṛṣṇova pravého zástupce.