Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.20

Verš

itthaṁ yaśodā tam aśeṣa-śekharaṁ
matvā sutaṁ sneha-nibaddha-dhīr nṛpa
haste gṛhītvā saha-rāmam acyutaṁ
nītvā sva-vāṭaṁ kṛtavaty athodayam

Synonyma

ittham — tak; yaśodā — matka Yaśodā; tam aśeṣa-śekharam — Kṛṣṇu, jenž byl korunou všeho příznivého a nepřipadalo v úvahu, že by byl špinavý; matvā — považující; sutam — za svého syna; sneha-nibaddha-dhīḥ — kvůli intenzivní náladě lásky; nṛpa — ó králi (Mahārāji Parīkṣite); haste — za ruku; gṛhītvā — beroucí; saha-rāmam — s Balarāmou; acyutam — Kṛṣṇu, jenž nikdy neklesá; nītvā — přivádějící; sva-vāṭam — domů; kṛtavatī — vykonala; atha — nyní; udayam — jas díky tomu, že Ho vykoupala, oblékla a ozdobila šperky.

Překlad

Milý Mahārāji Parīkṣite, Yaśodā, Kṛṣṇova matka, pod vlivem intenzivní lásky považovala Kṛṣṇu, jenž byl korunou všeho bohatství, za svého syna. Vzala tedy Kṛṣṇu i Balarāmu za ruce a přivedla Je domů, kde vykonala své povinnosti-celé Je vykoupala, oblékla a nakrmila.

Význam

Kṛṣṇa je stále krásný, čistý a vznešený a nepotřebuje, aby Ho někdo myl, koupal či oblékal, ale matka Yaśodā Ho z lásky považovala za své obyčejné dítě a konala své povinnosti, aby její syn neustále zářil.