Skip to main content

Synonyma

sneha-anubaddha
uchvácené láskou — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.11
putra-sneha-anubaddha-manāḥ
který byl poutaný láskou ke svému synovi — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.4
sneha-anubandha
kvůli citovému poutu — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.50-51
sneha-anubandhanam
svázaný pouty náklonnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.6
sneha-atiśayam
velká náklonnost — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.18
sneha-baddham
ovlivněný touto citovou náklonností — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.18
sneha-yantrita- cetasā
jelikož jeho mysl byla touto láskou ovládaná — Śrīmad-bhāgavatam 9.7.15
sneha-nibaddha-dhīḥ
kvůli intenzivní náladě lásky — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.20
duhitṛ-sneha
láskou k mé dceři — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.8
guru-snehā
jejíž velká náklonnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.87-91
sneha-kalāḥ
umění lásky — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.31
sneha kare
miluje — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.28
sneha karena
chovala se mile — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.298
sneha kari'
z náklonnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.178
projevující svou přízeň — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.253
kṛṣṇa-sneha
náklonnost Pána Śrī Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.166
putra-sneha-mayīm
velice připoutaná ke svému synovi mateřskou láskou — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.43
mātṛ-sneha
láskou ke své matce — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.3
pitṛ-mātṛ-sneha
rodičovská láska — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.33
sneha-pariplutā
s hlubokou náklonností. — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.34
sneha-prasara
horoucí láska — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.5
putra-sneha-snutāni
to mléko, jež vytékalo z těl gopī, nikoliv uměle, ale díky mateřským citům — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.39-40
putra-sneha-snuta
z její intenzivní láskou k dítěti zvlhly mlékem — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.3
putra-sneha-snuta-stanī
pod vlivem její extatické lásky jí přitom, jak Je volala, vytékalo z prsů mléko. — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.14
sneha-pātra
předmět náklonnosti. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.283
sneha-pāśa
pouta náklonnosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.40
sneha-pāśaiḥ
provazy náklonnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.9
sneha-pāśam
citové pouto — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.41
sneha-pāśaḥ
citové pouto — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.55
pouta náklonnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.39
sneha-pāśān
pevnou síť citových pout — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.29
sa-sneha
s láskou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.88
sneha-sambaddhāḥ
vázáni čistým citem — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.13
tat-sneha-sitaḥ
poutaný jejich náklonností — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.11-13
sneha-vaiklavyāt
porucha duševní rovnováhy na základě hluboké náklonnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.35
ze vzájemné lásky — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.26
sneha-snuta
zvlhly citem — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.29
které vytékalo díky intenzivní lásce — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.22
sneha
náklonnost — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.120, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.177, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.287, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.178, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.56
láska — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.61