Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.46

Verš

śrī-vidyādharā ūcuḥ
vidyāṁ pṛthag dhāraṇayānurāddhāṁ
nyaṣedhad ajño bala-vīrya-dṛptaḥ
sa yena saṅkhye paśuvad dhatas taṁ
māyā-nṛsiṁhaṁ praṇatāḥ sma nityam

Synonyma

śrī-vidyādharāḥ ūcuḥ — obyvatelé Vidyādhara-loky se modlili; vidyām — mystické formule (které umožňují objevovat se a mizet); pṛthak — odděleně; dhāraṇayā — různými druhy meditace v mysli; anurāddhām — získané; nyaṣedhat — ukončil; ajñaḥ — tento hlupák; bala-vīrya-dṛptaḥ — pyšný na sílu svého těla a schopnost každého porazit; saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); yena — jímž; saṅkhye — v bitvě; paśu-vat — jako zvíře; hataḥ — zabit; tam — Jemu; māyā-nṛsiṁham — jenž se působením své energie zjevil v podobě Pána Nṛsiṁhadeva; praṇatāḥ — klanící se; sma — jistě; nityam — věčně.

Překlad

Obyvatelé Vidyādhara-loky se modlili: Pošetilý Hiraṇyakaśipu nám z pýchy na svou mimořádnou sílu a schopnost porážet druhé zakázal používat naše umění objevovat se a mizet různými způsoby podle různých druhů meditace. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, teď tohoto démona zabil jako zvíře. Této svrchované podobě Pána Nṛsiṁhadeva, který projevuje své zábavy, věčně skládáme uctivé poklony.