Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.47

Verš

śrī-nāgā ūcuḥ
yena pāpena ratnāni
strī-ratnāni hṛtāni naḥ
tad-vakṣaḥ-pāṭanenāsāṁ
dattānanda namo ’stu te

Synonyma

śrī-nāgāḥ ūcuḥ — obyvatelé Nāgaloky, kteří vypadají jako hadi, pravili; yena — kým; pāpena — nejhříšnějším (Hiraṇyakaśipuem); ratnāni — drahokamy na našich hlavách; strī-ratnāni — krásné manželky; hṛtāni — odebrány; naḥ — naše; tat — jeho; vakṣaḥ-pāṭanena — rozerváním hrudi; āsām — všech žen (které byly uneseny); datta-ānanda — ó Pane, jenž jsi zdrojem radosti; namaḥ — uctivé poklony; astu — nechť jsou; te — Tobě.

Překlad

Obyvatelé Nāgaloky pravili: Tento Hiraṇyakaśipu, největší hříšník, vzal z našich kápí všechny drahokamy a unesl všechny naše krásné manželky. Nyní, když jsi svými drápy rozerval jeho hruď, přinášíš našim ženám nesmírnou radost. S úctou se Ti tedy společně klaníme.

Význam

Nikdo nezůstane klidný, pokud ho někdo násilím připravil o bohatství a o manželku. Všechny obyvatele Nāgaloky, která se nachází pod zemskou planetární soustavou, naplňovala velká úzkost, protože jim Hiraṇyakaśipu ukradl jejich bohatství i manželky. Když nyní Pán Hiraṇyakaśipua zabil, získali obojí zpět, a ženy se cítily spokojeně. Obyvatelé různých lok (planet) skládali Pánovi uctivé poklony, jelikož jim Hiraṇyakaśipuova smrt přinesla úlevu. K potížím podobným těm, které způsoboval Hiraṇyakaśipu, nyní vinou démonských vlád dochází na celém světě. Dvanáctý zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu uvádí, že vládci v Kali-yuze nebudou o nic lepší než ničemové a lupiči. Obyvatelstvo tak bude jednak sužováno nedostatkem potravy a jednak vládou a jejími vysokými daněmi. Jinými slovy, ve většině oblastí světa lidi tohoto věku sužují praktiky, na základě kterých vládl Hiraṇyakaśipu.