Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.45

Verš

śrī-siddhā ūcuḥ
yo no gatiṁ yoga-siddhām asādhur
ahārṣīd yoga-tapo-balena
nānā darpaṁ taṁ nakhair vidadāra
tasmai tubhyaṁ praṇatāḥ smo nṛsiṁha

Synonyma

śrī-siddhāḥ ūcuḥ — obyvatelé Siddhaloky řekli; yaḥ — ten, kdo; naḥ — naši; gatim — dokonalost; yoga-siddhām — dosaženou díky mystické yoze; asādhuḥ — naprosto necivilizovaný a nečestný; ahārṣīt — ukradl; yoga — mystiky; tapaḥ — a askeze; balena — silou; nānā darpam — zpychl z majetku, vznešenosti a síly; tam — jeho; nakhaiḥ — drápy; vidadāra — roztrhal; tasmai — jemu; tubhyam — Tobě; praṇatāḥ — klanící se; smaḥ — jsme; nṛsiṁha — ó Pane Nṛsiṁhadeve.

Překlad

Obyvatelé Siddhaloky se modlili: Ó Pane Nṛsiṁhadeve, díky tomu, že pocházíme ze Siddhaloky, přirozeně oplýváme dokonalostí ve všech osmi druzích mystické síly. Hiraṇyakaśipu však byl tak zlotřilý, že nám prostřednictvím své moci a askeze naše schopnosti odebral. V důsledku toho začal být nesmírně pyšný na svou mystickou moc. Jelikož jsi nyní tohoto darebáka zabil svými drápy, skládáme Ti uctivé poklony.

Význam

Na zemi žije mnoho yogīnů, kteří dokáží předvést jisté nepatrné mystické schopnosti tím, že vytvářejí kousky zlata. Mystická moc obyvatel Siddhaloky je však nesmírná. Umějí létat z jedné planety na druhou bez letadel; to se nazývá laghimā-siddhi. Dokáží se stát velice lehkými a létat po nebi. Hiraṇyakaśipu ovšem tvrdou askezí všechny obyvatele Siddhaloky předčil a způsoboval jim potíže. I oni byli poraženi jeho mocí. Nyní, když Pán Hiraṇyakaśipua zabil, i obyvatelé Siddhaloky pocítili úlevu.