Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.9

Verš

māyā-bhartājāṇḍa-saṅghāśrayāṅgaḥ
śete sākṣāt kāraṇāmbhodhi-madhye
yasyaikāṁśaḥ śrī-pumān ādi-devas
taṁ śrī-nityānanda-rāmaṁ prapadye

Synonyma

māyā-bhartā — vládce klamné energie; aja-aṇḍa-saṅgha — mnoha vesmírů; āśraya — útočiště; aṅgaḥ — jehož tělo; śete — On leží; sākṣāt — přímo; kāraṇa-ambhodhi-madhye — uprostřed Příčinného oceánu; yasya — jehož; eka-aṁśaḥ — jedna část; śrī-pumān — Nejvyšší Osoba; ādi-devaḥ — původní inkarnace puruṣi; tam — Jemu; śrī-nityānanda-rāmam — Śrī Balarāmovi v podobě Pána Nityānandy; prapadye — odevzdávám se.

Překlad

Skládám poklony u nohou Śrī Nityānandy Rāmy, jehož částečným zastoupením je Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu ležící v oceánu Kāraṇa, původní puruṣa, pán klamné energie a útočiště všech vesmírů.