Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.10

Verš

yasyāṁśāṁśaḥ śrīla-garbhoda-śāyī
yan-nābhy-abjaṁ loka-saṅghāta-nālam
loka-sraṣṭuḥ sūtikā-dhāma dhātus
taṁ śrī-nityānanda-rāmaṁ prapadye

Synonyma

yasya — jehož; aṁśa-aṁśaḥ — část úplné části; śrīla-garbha-uda-śāyī — Garbhodakaśāyī Viṣṇu; yat — z jehož; nābhi-abjam — lotos z pupku; loka-saṅghāta — mnoha planet; nālam — má stonek, který je místem spočinutí; loka-sraṣṭuḥ — Pána Brahmy, stvořitele všech planet; sūtikā-dhāma — místo zrození; dhātuḥ — stvořitele; tam — Jemu; śrī-nityānanda-rāmam — Pánu Balarāmovi v podobě Pána Nityānandy; prapadye — odevzdávám se.

Překlad

Skládám poklony u nohou Śrī Nityānandy Rāmy, jehož úplnou částí je Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Z pupku tohoto Viṣṇua vyrůstá lotos, na kterém se rodí Brahmā, tvůrce vesmíru. Ve stonku tohoto lotosu spočívá nesčetné množství planet.