Skip to main content

Synonyma

kāraṇa-ambhodhi-madhye
uprostřed Příčinného oceánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.9
kāraṇa- ambhodhi-madhye
uprostřed Příčinného oceánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.50
vilaya-ambu-madhye
v Příčinném oceánu, kde je vše uchováno ve stavu konzervované energie — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.32
prema-arṇava-madhye
v oceánu lásky k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.28
bhajanera madhye
v oddané službě — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.70
prabhu-bhakta-gaṇa-madhye
mezi důvěrnými oddanými Pána — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.68
bhruvoḥ madhye
mezi obočí — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.8-10
tri-bhuvana-madhye
ve třech světech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.199
brahmāṇḍa-madhye
v tomto vesmíru — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.218
śrī-catuḥ-vyūha-madhye
ve čtveřici expanzí (Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha) — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.8
v rámci čtveřice expanzí (Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha) — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.13
dharaṇīra madhye
mezi hmotnými planetami — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.110
dharma-ācāri-madhye
z těch, kdo opravdu následují védské zásady nebo náboženský systém — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.147
dhyeya-madhye
ze všemožných druhů meditace — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.253
dui-vipra-madhye
z těch dvou brāhmaṇůŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.16
duḥkha-madhye
mezi strastiplnými životními podmínkami — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.248
tat-dvīpa-madhye
na tomto ostrově — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.30
dāsī-madhye
mezi služebnicemi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.137
ei tina madhye
z těchto tří — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.65
kīrti-gaṇa-madhye
mezi slavnými činnostmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.246
veśyā-gaṇa-madhye
mezi prostitutkami — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.106
rasa-gaṇa-madhye
ze všech nálad — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.104
hasti-gaṇa-madhye
mezi mnoha slony — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.69
gopī-gaṇa-madhye
ze všech gopīŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.160
gābhī-gaṇa-madhye
mezi krávy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.15
grāma-madhye
do vesnice — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.47
guṇa-madhye
v takových dobrých vlastnostech — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.81
gābhī-madhye
mezi krávy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.131
gāna-madhye
z písní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.250
haṁsa-madhye
ve společnosti bílých labutí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.129
rāja-haṁsa-madhye
ve společnosti bílých labutí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.102
ihā-madhye
mezitím — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.91
iti-madhye
mezitím — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.49
iṅhāra madhye
mezi milostnými vztahy gopīŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.98
z Nich všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.208
z Nich — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.220
jagatera madhye
na celém světě — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.105
koṭi-jñāni-madhye
z mnoha miliónů takových moudrých lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.148
koṭi-karma-niṣṭha-madhye
z mnoha miliónů těch, kdo konají plodonosné činnosti podle védských zásad — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.147
koṭi-mukta-madhye
mezi mnoha milióny takových osvobozených osob — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.148