Skip to main content

Synonyma

aja
Brahmājī — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.19
ó nezrozený — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.37
ó Nezrozený — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.49, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.28
ó Pane Śivo — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.11
Pán Brahmā — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.22, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.56
ó nezrozený Pane — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.21
Pánem Brahmou — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.60
nezrozený stvořitel — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.10
nezrozeným Brahmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.62
koz — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.73
kozí — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.13-14
ó nezrozený. — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.5
nezrozeného Nejvyššího Pána — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.66
a kozli — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.8
aja-mukham
s kozím obličejem — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.3
aja-ātmajaḥ
syn Brahmy. — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.46-47
aja-ādayaḥ
Brahmā a další — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.27
polobozi v čele s Pánem Brahmou — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.15
(stali se) Brahmou a dalšími — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.5
aja-vṛṣaḥ
kozí hrdina — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.5-6
aja-vega-niṣkṛtam
neschopnost uniknout moci času — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.21
aja-māyayā
vlivem vnější, matoucí energie Nejvyšší Osobnosti Božství. — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.26
aja-bhūmānau
dva synové: Aja a Bhūmā — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.5
aja-aṇḍa-saṅgha
mnoha vesmírů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.50
aja-ādyāḥ
v čele s Brahmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.37
aja-śarvayoḥ
Pána Brahmy a Pána Śivy — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.40
aja-parāḥ
v čele s Brahmou — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.49
aja-śakra-śaṅkara-ādyaiḥ
v čele s Brahmou, Indrou a Śivou — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.67
aja-aṇḍa
hmotné planety — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.17
ajā
koza — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.7
transcendentální energie, která se také nikdy nerodí — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.47
celková hmotná příroda — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.2
ajā- svāmī
chovatel jiné kozy — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.10
ajā-ādyābhiḥ
počínaje Ajou — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.52
ajā-javanikām
závoj māyi.Śrīmad-bhāgavatam 10.13.57
ajā-ādayaḥ
v čele s celkovou hmotnou přírodou — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.3
ajā-gala-stana
struky na krku kozy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.61
ajā-gala-stana-nyāya
jako struky na krku kozy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.93
āja-gavam
z rohů koz a krav — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.18
z rohů koz a býků — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.23