Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.9.41

Verš

taṁ nāradaḥ priyatamo
rikthādānām anuvrataḥ
śuśrūṣamāṇaḥ śīlena
praśrayeṇa damena ca

Synonyma

tam — jemu; nāradaḥ — velký mudrc Nārada; priyatamaḥ — velice drahý; riktha-ādānām — ze synů, kteří jsou jeho dědici; anuvrataḥ — velice poslušný; śuśrūṣamāṇaḥ — vždy připravený sloužit; śīlena — dobrým chováním; praśrayeṇa — pokorou; damena — ovládáním smyslů; ca — také.

Překlad

Nārada, který je Brahmovi nejdražší ze všech jeho synů a dědiců a který je vždy připraven sloužit svému otci, přísně dodržuje jeho pokyny svým způsobným chováním, pokorou a ovládáním smyslů.