Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.5.13

Verš

sa mukto ’strāgni-tāpena
durvāsāḥ svastimāṁs tataḥ
praśaśaṁsa tam urvīśaṁ
yuñjānaḥ paramāśiṣaḥ

Synonyma

saḥ — on, Durvāsā Muni; muktaḥ — osvobozený; astra-agni-tāpena — od žáru Sudarśana cakry; durvāsāḥ — velký mystik Durvāsā; svastimān — zcela spokojený, chráněný před žárem; tataḥ — pak; praśaśaṁsa — velebil; tam — jeho; urvī-īśam — krále; yuñjānaḥ — činící; parama-āśiṣaḥ — nejvyšší požehnání.

Překlad

Když byl mocný mystik Durvāsā takto osvobozen od plamenů Sudarśana cakry, pocítil naprostou spokojenost. Velebil proto vlastnosti Mahārāje Ambarīṣe a nabídl mu ta nejvyšší požehnání.