Skip to main content

Synonyma

agni
ohněm — Bg. 4.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.64
oheň — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.43, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.63, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.45, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.20, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.20, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.21, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.37-39, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.23, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.26, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.202
Agniho, boha ohně — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.51
poloboha vládnoucího ohni — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.25
ohně — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.21
bůh ohně — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.56-57, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.204, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.206
oheň (obětí ohni) — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.2
vycházející oheň — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.14
polobůh ovládající oheň — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.26
polobůh Agni — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.42
do ohnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.35
obĕtního ohnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.9-13
ohnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.8-9
jako oheň — Śrīmad-bhāgavatam 10.76.24
v ohni — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.55, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.8-9
ohnĕm — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.29, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.27, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.26
boha ohnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.26
na ohni — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.5
a ohnĕm — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.23
a oheň — Śrīmad-bhāgavatam 12.5.7
v podobĕ ohnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.7-11
do ohně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.187
vaṁśa-dava-agni
lesní požár zažehnutý bambusy — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.2
agni-ādeḥ
založením požáru — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.8
anila-agni-dhāraṇām
meditace zaměřená na oheň a vzduch. — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.26
dāva-agni
od lesního požáru — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.35
jvalat-agni
(jako) planoucí oheň — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.3
vipra-agni
brāhmaṇů a ohně — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.11
agni-hotram
je Tvé jedení prostřednictvím obětního ohně. — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.36
posvátný obřad ohně — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.45
ohňová obĕť — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.8
agni-agāre
v obětní místnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.9
agni-taptaḥ
spalovaný ohněm — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.6
agni-kāma
touhou po ohni — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.7
agni-hotre
v ohňové oběti. — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.23
agni-hotra
agnihotra-yajñi — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.5
vkládáním obĕtin do posvátného ohnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.51
agni-tāpāt
kvůli teplu ohně — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.22
jala-agni-sūryaiḥ
přísnou askezí, jako je setrvávání ve vodě, mezi planoucími ohni nebo na žhavém slunci — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.12
uctíváním vody, ohně nebo spalující sluneční záře — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.52