Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.5.14

Verš

durvāsā uvāca
aho ananta-dāsānāṁ
mahattvaṁ dṛṣṭam adya me
kṛtāgaso ’pi yad rājan
maṅgalāni samīhase

Synonyma

durvāsāḥ uvāca — Durvāsā Muni pravil; aho — běda; ananta-dāsānām — služebníků Nejvyšší Osobnosti Božství; mahattvam — vznešenost; dṛṣṭam — viděná; adya — dnes; me — mnou; kṛta-āgasaḥ api — i když jsem se prohřešil; yat — přesto; rājan — ó králi; maṅgalāni — dobro; samīhase — modlil ses o.

Překlad

Durvāsā Muni pravil: “Můj milý králi, dnes jsem bezprostředně poznal vznešenost oddaných Nejvyšší Osobnosti Božství. Přestože jsem tě napadl, ty ses modlil o moje dobro.”