Skip to main content

Bg. 8.21

Verš

avyakto ’kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama

Synonyma

avyaktaḥ — neprojevené; akṣaraḥ — neměnné; iti — tak; uktaḥ — je řečeno; tam — to; āhuḥ — je známo; paramām — konečný; gatim — cíl; yam — jehož; prāpya — dosahující; na — nikdy; nivartante — vrátí se; tat — to; dhāma — sídlo; paramam — svrchované; mama — Moje.

Překlad

To, co vedāntisté popisují jako neprojevené a neměnné, co je známé jako nejvyšší cíl — místo, odkud se ten, kdo ho dosáhne, nikdy nevrací — to je Mé svrchované sídlo.

Význam

Svrchované sídlo Kṛṣṇy, Osobnosti Božství, je v Brahma-saṁhitě popisováno slovy cintāmaṇi-dhāma — místo, kde se splní všechna přání. V tomto sídle, které se jmenuje Goloka Vṛndāvana, stojí velmi mnoho paláců z kamene mudrců. Jsou tam také stromy zvané stromy přání, které na požádání poskytují plody jakéhokoliv druhu, a žijí tam krávy surabhi, dávající neomezené množství mléka. Pánu, který má jméno Govinda, původní Pán a příčina všech příčin, tam slouží statisíce bohyní štěstí (Lakṣmī). Govinda hraje na svou flétnu (veṇuṁ kvaṇantam) a Jeho transcendentální podoba je tou nejpřitažlivější ve všech světech, oči má jako okvětní lístky lotosu a barva Jeho těla připomíná barvu mraků. Je tak přitažlivý, že svou krásou předčí tisíce Amorů. Nosí šaty šafránově žluté barvy, kolem krku má girlandu a ve vlasech paví pero. V Bhagavad-gītě se Pán Kṛṣṇa o svém osobním sídle — Goloce Vṛndāvaně, která je nejvýše ze všech planet v duchovním království — zmiňuje jen letmo. Podrobný popis podává Brahma-saṁhitā. Védská písma (Kaṭha Upaniṣad 1.3.11) uvádějí, že sídlo Nejvyššího Pána nic nepřevyšuje a že je to konečný cíl (puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ). Když ho někdo dosáhne, nikdy se nevrací do hmotného světa. Kṛṣṇa a Jeho svrchované sídlo se od sebe neliší — jsou téže kvality. Vṛndāvan, ležící sto padesát kilometrů jihovýchodně od Dillí, je zde na Zemi věrným obrazem této svrchované Goloky Vṛndāvany z duchovního nebe. Když Kṛṣṇa sestoupil na Zemi, Jeho zábavy se odehrávaly právě na tomto území zvaném Vṛndāvan, které tvoří zhruba dvě stě dvacet čtverečních kilometrů v oblasti Mathury v Indii.