Skip to main content

Bg. 8.20

Verš

paras tasmāt tu bhāvo ’nyo
’vyakto ’vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu
naśyatsu na vinaśyati

Synonyma

paraḥ — transcendentální; tasmāt — k tomu; tu — ale; bhāvaḥ — příroda; anyaḥ — jiná; avyaktaḥ — neprojevená; avyaktāt — k neprojevenému; sanātanaḥ — věčná; yaḥ saḥ — ta, která; sarveṣu — veškeré; bhūteṣu — projevení; naśyatsu — zničené; na — nikdy; vinaśyati — je zničena.

Překlad

Existuje však ještě jiná, neprojevená příroda, která je věčná a transcendentální vůči této projevené a neprojevené hmotě. Je svrchovaná a není nikdy zničena. Když je vše v tomto světě zničeno, ona zůstává beze změny.

Význam

Kṛṣṇova vyšší, duchovní energie je transcendentální a věčná. Je stranou všech změn, kterými se vyznačuje hmotná příroda, jež se během dní a nocí Brahmy projevuje a zaniká. Vlastnosti Kṛṣṇovy vyšší energie jsou pravým opakem vlastností hmotné přírody. Popis vyšší a nižší přírody podává sedmá kapitola.