Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.11.10

Verš

śrī-śuka uvāca
ity ākṣipya vibhuṁ vīro
nārācair vīra-mardanaḥ
ākarṇa-pūrṇair ahanad
ākṣepair āha taṁ punaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; ākṣipya — kárající; vibhum — krále Indru; vīraḥ — chrabrý Bali Mahārāja; nārācaiḥ — šípy zvanými nārāca; vīra-mardanaḥ — Bali Mahārāja, který dokázal přemoci i velké hrdiny; ākarṇa-pūrṇaiḥ — napnul až k uchu; ahanat — zaútočil; ākṣepaiḥ — káravými slovy; āha — řekl; tam — jemu; punaḥ — znovu.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Poté, co Bali Mahārāja, jenž dokázal přemoci kteréhokoliv hrdinu, takto ostře pokáral nebeského krále Indru, napnul až k uchu luk s šípy zvanými nārāca a vystřelil je na něho. Pak mu opět tvrdými slovy vyčinil.