Skip to main content

Bg. 8.23

Verš

yatra kāle tv anāvṛttim
āvṛttiṁ caiva yoginaḥ
prayātā yānti taṁ kālaṁ
vakṣyāmi bharatarṣabha

Synonyma

yatra — za kterého; kāle — času; tu — a; anāvṛttim — žádný návrat; āvṛttim — návrat; ca — také; eva — jistě; yoginaḥ — různé druhy mystiků; prayātāḥ — kteří odešli; yānti — dospějí; tam — ten; kālam — čas; vakṣyāmi — popíši; bharata-ṛṣabha — ó nejlepší z Bhāratovců.

Překlad

Ó nejlepší z Bhāratovců, nyní ti popíši různé doby odchodu z tohoto světa, za kterých se yogī buď vrátí, nebo nevrátí.

Význam

Čistí oddaní Nejvyššího Pána, jež jsou zcela odevzdanými dušemi, se nestarají, kdy nebo jakým způsobem opustí své tělo. Nechávají vše na Kṛṣṇovi, a tak se snadno a šťastně vrátí k Bohu. Ti, kdo však čistými oddanými nejsou a závisí na takových metodách duchovní realizace, jako je karma-yoga, jñāna-yoga a haṭha-yoga, musí opustit tělo ve vhodnou dobu, aby si mohli být jisti, zda se vrátí, či nevrátí do světa zrození a smrti.

Je-li yogī dokonalý, může si vybrat dobu a situaci, kdy opustí tento hmotný svět. Pokud ale tak pokročilý není, závisí jeho úspěch na tom, zda shodou okolností odejde ve vhodnou chvíli. Vhodné doby pro odchod z tohoto světa, kdy se duše nevrací, Pán popíše v dalším verši. Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa uvádí, že sanskrtské slovo kāla v této sloce poukazuje na božstvo vládnoucí času.