Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.24.24

Verš

nūnaṁ batāyaṁ bhagavān artheṣu na niṣṇāto yo ’sāv indro yasya sacivo mantrāya vṛta ekāntato bṛhaspatis tam atihāya svayam upendreṇātmānam ayācatātmanaś cāśiṣo no eva tad-dāsyam ati-gambhīra-vayasaḥ kālasya manvantara-parivṛttaṁ kiyal loka-trayam idam.

Synonyma

nūnam — jistě; bata — běda; ayam — tento; bhagavān — velmi učený; artheṣu — ve vlastním zájmu; na — ne; niṣṇātaḥ — velmi zkušený; yaḥ — kdo; asau — král nebes; indraḥ — Indra; yasya — jehož; sacivaḥ — hlavní ministr; mantrāya — pro udílení pokynů; vṛtaḥ — vybraný; ekāntataḥ — samotný; bṛhaspatiḥ — jménem Bṛhaspati; tam — ho; atihāya — přehlížel; svayam — Osobně; upendreṇa — prostřednictvím Upendry (Pána Vāmanadeva); ātmānam — mě; ayācata — požádal; ātmanaḥ — pro sebe; ca — a; āśiṣaḥ — požehnání (tři světy); no — ne; eva — jistě; tat-dāsyam — láskyplná služba Pánu; ati — velmi; gambhīra-vayasaḥ — s nepřekonatelným trváním; kālasya — času; manvantara-parivṛttam — změněné koncem Manuova života; kiyat — jakou mají cenu; loka-trayam — tři světy; idam — tyto.

Překlad

Běda, jak politováníhodný je Indra, král nebes, který i přesto, že je velmi učený a mocný a za svého hlavního ministra a poradce si zvolil Bṛhaspatiho, je ohledně duchovního pokroku naprosto nevědomý. Také Bṛhaspati postrádá inteligenci, protože Indrovi, svému žákovi, správně neporadil. Pán Vāmanadeva stál u Indrových dveří, ale místo aby Ho král Indra požádal o příležitost prokázat Mu transcendentální láskyplnou službu, poslal Ho, aby ode mě chtěl almužnu, neboť tak mohl získat tři světy pro svůj smyslový požitek. Vláda nad třemi světy je zanedbatelná, protože jakékoliv dosažitelné hmotné bohatství lze vlastnit jen po dobu jednoho věku Manua, který je pouhým nepatrným zlomkem nekonečného času.

Význam

Bali Mahārāja byl tak mocný, že bojoval s Indrou a zmocnil se tří světů. Indra byl zajisté velmi učený, ale místo aby Vāmanadeva požádal o možnost Mu sloužit, využil Jeho přítomnosti, aby po Něm chtěl hmotné vlastnictví, které bude ztraceno na konci jednoho věku Manua. Věk Manua — což je délka Manuova života — je vypočítán na sedmdesát dva yug. Jednu yugu tvoří 4 300 000 let, a Manuův život tedy trvá 309 600 000 let. Polobozi vlastní své hmotné bohatství pouze do konce Manuova života. Čas je nepřekonatelný. Vyměřený čas každému rychle uplyne, i kdyby se jednalo o milióny let. Polobozi se svému hmotnému bohatství těší jen po omezenou dobu. Bali Mahārāja proto bědoval nad Indrou, který byl sice velmi vzdělaný, ale nevěděl, jak svou inteligenci správně použít. Místo, aby totiž od Vāmanadeva chtěl svolení, že Mu bude moci sloužit, využil Ho k tomu, aby Baliho Mahārāje požádal o hmotné bohatství. Indra i jeho hlavní ministr Bṛhaspati byli velmi učení, ale ani jeden z nich nepožádal, aby mohl Pánu Vāmanadevovi s láskou sloužit. Proto Bali Mahārāja nad Indrou bědoval.