Skip to main content

Synonyma

anguṣṭha-trayam
tři prsty na délku — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.161
bhitti-trayam
tři zdi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.72
bhuvana-trayam
tři světy — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.13-17, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.44
po třech světech. — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.36
tři světy (Svarga, Martya a Pātāla) — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.4
tři svĕty. — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.63
vládu nad třemi svĕty — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.52
tři planetární soustavy. — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.5
dvāra-trayam
troje dveře — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.72
guṇa-trayam
projevující se prostřednictvím tří kvalit přírody — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.20
hasta-trayam
tři lokty — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.19
jagat-trayam
tři světy — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.27-29, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.49
tři světy. — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.33, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.20
loka-trayam
tři světy — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.24, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.4
muhūrta-trayam
na tři minuty — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.1
netra-trayam
tři oči — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.30
pada-trayam
jen tři kroky — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.19
tři kroky země — Śrīmad-bhāgavatam 8.13.13
tři kroky — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.19
trayam
tři — Bg. 11.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.3
tři části — Bg. 15.17
tří — Bg. 16.21
tři. — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.40
śakti-trayam
důsledek působení tří kvalit hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.51
tāla-trayam
dlouhý jako tři palmy — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.25
śata-trayam
tři sta — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.6-8
vṛtti-trayam
funkcí hmotného života ve třech fázích: bdĕní, snĕní a hlubokém spánku — Śrīmad-bhāgavatam 12.7.21