Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.24.18

Verš

tato ’dhastāt sutale udāra-śravāḥ puṇya-śloko virocanātmajo balir bhagavatā mahendrasya priyaṁ cikīrṣamāṇenāditer labdha-kāyo bhūtvā vaṭu-vāmana-rūpeṇa parākṣipta-loka-trayo bhagavad-anukampayaiva punaḥ praveśita indrādiṣv avidyamānayā susamṛddhayā śriyābhijuṣṭaḥ sva-dharmeṇārādhayaṁs tam eva bhagavantam ārādhanīyam apagata-sādhvasa āste ’dhunāpi.

Synonyma

tataḥ adhastāt — pod planetou Vitala; sutale — na planetě Sutala; udāra-śravāḥ — nanejvýš oslavovaný; puṇya-ślokaḥ — velmi zbožný a pokročilý v duchovním chápání; virocana-ātmajaḥ — Virocanův syn; baliḥ — Bali Mahārāja; bhagavatā — Nejvyšší Osobností Božství; mahā-indrasya — krále nebes, Indry; priyam — prospěch; cikīrṣamāṇena — s touhou vykonat; āditeḥ — od Āditi; labdha-kāyaḥ — získal Své tělo; bhūtvā — zjevil se; vaṭubrahmacārī; vāmana-rūpeṇa — v podobě trpaslíka; parākṣipta — násilím vzal; loka-trayaḥ — tři světy; bhagavat-anukampayā — bezpříčinnou milostí Nejvyšší Osobnosti Božství; eva — jistě; punaḥ — znovu; praveśitaḥ — způsobil vstup; indra-ādiṣu — i mezi polobohy, jako je král nebes; avidyamānayā — neexistující; susamṛddhayā — velmi obohacený takovým vznešeným bohatstvím; śriyā — štěstím; abhijuṣṭaḥ — požehnaný; sva-dharmeṇa — oddanou službou; ārādhayan — uctíváním; tam — Jeho; eva — jistě; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; ārādhanīyam — nanejvýš hodný uctívání; apagata-sādhvasaḥ — bez obav; āste — zůstává; adhunā api — i dnes.

Překlad

Pod planetou Vitala je další planeta, známá jako Sutala, kde dodnes sídlí věhlasný syn Mahārāje Virocany jménem Bali Mahārāja, který je oslavovaný jako nejzbožnější z králů. Pán Viṣṇu se ve prospěch Indry, krále nebes, zjevil jako syn Āditi v podobě trpasličího brahmacārīna a obelstil Baliho Mahārāje tím, že ho požádal o pouhé tři kroky země, ale vzal mu všechny tři světy. Tím, že Bali Mahārāja dal Pánu veškerý svůj majetek, Ho velmi uspokojil a Pán mu za to jeho království vrátil a učinil ho ještě bohatším, než je bohatý král Indra. Bali Mahārāja na planetě Sutala dodnes praktikuje oddanou službu formou uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je označen jako Uttamaśloka, “ten, kdo je uctíván nejlepšími z vybraných sanskrtských veršů”. Jeho oddaní, jako je Bali Mahārāja, jsou také uctíváni verši, které zvyšují zbožnost (puṇya-śloka). Bali Mahārāja obětoval Pánu vše — své bohatství, království a dokonce i vlastní tělo (sarvātma-nivedane baliḥ). Pán se před ním objevil jako žebravý brāhmaṇa a Bali Mahārāja Mu dal vše, co měl. Výsledkem však nebylo, že by se stal chudákem; tím, že věnoval veškerý majetek Nejvyšší Osobnosti Božství, se stal úspěšným oddaným a s Pánovým požehnáním dostal vše zpět. Také ti, kdo přispívají na šíření činností a dosažení cílů hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, nic neztratí; veškeré bohatství dostanou zpět s požehnáním Pána Kṛṣṇy. Na druhou stranu by se ti, kdo vybírají příspěvky jménem Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy, měli mít velmi na pozoru, aby nic z vybraných příspěvků neutratili pro jiný účel než transcendentální láskyplnou službu Pánu.