Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.24.19

Verš

no evaitat sākṣātkāro bhūmi-dānasya yat tad bhagavaty aśeṣa-jīva-nikāyānāṁ jīva-bhūtātma-bhūte paramātmani vāsudeve tīrthatame pātra upapanne parayā śraddhayā paramādara-samāhita-manasā sampratipāditasya sākṣād apavarga-dvārasya yad bila-nilayaiśvaryam.

Synonyma

no — ne; eva — vskutku; etat — tento; sākṣātkāraḥ — přímý výsledek; bhūmi-dānasya — příspěvku v podobě země; yat — který; tat — ten; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; aśeṣa-jīva-nikāyānām — neomezeného množství živých bytostí; jīva-bhūta-ātma-bhūte — který je životem a Nadduší; parama-ātmani — nejvyšší vládce; vāsudeve — Pán Vāsudeva (Kṛṣṇa); tīrtha-tame — který je nejlepším ze všech poutních míst; pātre — nejoprávněnější příjemce; upapanne — obrátil se na; parayā — nejvyšším; śraddhayā — víra; parama-ādara — s velkou úctou; samāhita-manasā — s pozornou myslí; sampratipāditasya — které bylo dáno; sākṣāt — přímo; apavarga-dvārasya — brána osvobození; yat — které; bila-nilayabila-svargy, napodobeniny nebeských planet; aiśvaryam — bohatství.

Překlad

Můj milý králi, Bali Mahārāja věnoval Nejvyššímu Pánu Vāmanadevovi veškerý majetek, ale neměli bychom z toho usoudit, že velkého světského bohatství bila-svargy dosáhl za svou dobročinnou povahu. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který je zdrojem života všech živých bytostí, žije v každém jako přátelská Nadduše a pod Jeho vedením si živá bytost v hmotném světě užívá nebo trpí. Bali Mahārāja velmi oceňoval Pánovy transcendentální vlastnosti, a proto obětoval vše Jeho lotosovým nohám. Jeho cílem však nebylo získat nic hmotného, ale stát se čistým oddaným. Čistý oddaný má dveře osvobození automaticky otevřené. Neměli bychom si myslet, že Bali Mahārāja dostal tolik hmotného bohatství jen za svou dobročinnost. Když se z někoho stane milující čistý oddaný, může být také vůlí Nejvyššího Pána požehnán dobrým hmotným postavením. Neměli bychom se však mylně domnívat, že hmotné bohatství oddaného je výsledkem jeho oddané služby. Skutečným výsledkem oddané služby je probuzení čisté lásky k Nejvyšší Osobnosti Božství, která pokračuje za všech okolností.